Een straatverbod en geweld

Als u geweld tegen een ander gebruikt, loopt u het risico dat u een gevangenisstraf krijgt. Maar ook kan treiteren ervoor zorgen dat dit escaleert tot geweld. Ondanks dat u getreiterd wordt, is het nooit toegestaan om hierop te reageren door middel van geweld. Doet u dit wel? Dan loopt u het risico op een celstraf. Dit is dan ook gebeurd in Oosterhesselen. Hier werd een treiterende man neergestoken door zijn broer. Dit werd veroorzaakt omdat de 30-jarige treiterende man de familie al tijdenlang terroriseert. Inmiddels heeft de familie van de man een straatverbod geƫist. Was dit eerder gebeurd, dan was ook de gevangenisstraf van de broer die de andere broer neerstak voorkomen.

Tijdig een straatverbod

Zoals u merkt is het verstandig om zaken niet te laten escaleren tot geweld. Tijdig een straatverbod aanvragen kan ertoe lijden dat ergere problemen in de toekomst voorkomen worden. Echter, voordat een straatverbod opgelegd wordt aan iemand, moet hiervoor een legitieme reden ten grondslag liggen. Er moet aangetoond worden dat u echt last heeft van dit ongewenste gedrag door toedoen van een ander. Maak ook aantoonbaar dat dit een negatief effect heeft op uw leven. En wij kunnen niet genoeg benadrukken om dit tijdig aan te geven. Voor u en de ander.

Een straatverbod en nu

Het straatverbod is gehonoreerd, dit betekent dat de veroordeelde zich niet meer in de omgeving van de eiser mag bevinden. Dit kan betekenen dat degene die het straatverbod krijgt, zich ook niet meer mag bevinden in de omgeving van de woning van de eiser. Hierbij kunt u ook denken aan de routes die u aflegt naar werk of de supermarkt. Voordat u overgaat tot een heftig middel zoals een straatverbod, laat u eerst adviseren door een gedegen advocatenkantoor. Zo kunnen zij samen met u kijken welke mogelijkheden u heeft. En ook wat de beste oplossing is in uw situatie.

Definitief een straatverbod aanvragen

Is uw situatie zo ernstig dat een straatverbod noodzakelijk is? Wacht dan niet langer om dit in werking te stellen. Dit om situaties zoals in Oosterhesselen te voorkomen. Zoals u merkt is een straatverbod een bescherming voor zowel u als de gedaagde. Op het moment dat er niets anders op zit, ga dan over tot een straatverbod. Laat u hierover ook goed adviseren en het is dan ook wijs om een ervaren advocatenkantoor hiervoor in te schakelen.