Ondernemingsrecht Advocaat

Ondernemingsrecht Arbeidsrecht

Categorie: Advocatenkantoor

Wat is het minnelijke traject en het juridische traject?

Als het tijd is voor een incasso

Heeft u al geruime tijd wat facturen openstaan, die nog steeds niet betaald worden? Dan is het verstandig over te gaan tot een incasso. Incassobureaus spreken vaak over een minnelijk traject en een juridisch traject. Maar wat houden deze termen precies in? Heeft u een keus tussen beiden? Werkt de ene manier beter dan de ander? Of moet er altijd begonnen worden met een minnelijk traject? Wij zochten het voor u uit. Lees in dit blog alles over incasso en kom erachter wat het minnelijke en juridische traject precies inhoudt.

Er wordt gestart met het minnelijke traject

Een incassobureau legt eerst het minnelijke traject af. Dit houdt in dat de debiteur op de hoogte wordt gesteld van dat er een incassobureau is ingeschakeld. Om de drie werkdagen zal de debiteur een bericht ontvangen van het incassobureau om de betaling te voldoen. Vaak is dit al voldoende om tot een betaling te komen. De debiteur heeft hierdoor immers door dat de crediteur serieus werk maakt van de nalatigheid van eerstgenoemde. Om niet in verdere problemen te komen, wordt de openstaande factuur dan alsnog snel voldaan. Dit minnelijke traject wordt doorgaans aangeboden op ‘no win-no fee’-basis. Pas als de betaling van de debiteur voldaan is, betaalt de crediteur het incassobureau voor hun werkzaamheden.

Overgaan op het juridische traject

Indien het minnelijke traject niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u overgaan tot het juridische traject. Het is verstandig bij het minnelijke traject al te kiezen voor een incassobureau dat is opgenomen in een advocatenkantoor. Zo weet u zeker, mocht het juridische traject nodig zijn, dat u geholpen wordt door bewezen, ervaren en volledig opgeleide specialisten in de wetgeving. In het juridische traject ontvangt de debiteur eerst een kennisgeving van rechtsvervolging. Daarna volgt een dagvaarding. Er is dan sprake van een zogenoemd strafproces of een civiele procedure. Tijdens dit traject kan ook een deurwaarder ingeschakeld worden.

Ga op zoek naar een bewezen incassobureau

Wilt u een incassobureau inschakelen omdat u last heeft van wanbetalende klanten? Ga dan op zoek naar een advocatenkantoor dat incassodiensten aanbiedt. Dan weet u zeker dat u een partij in de arm heeft genomen die u zowel in het minnelijke als in het juridische traject optimaal kan bijstaan. Succes met uw zoektocht naar een geschikt incassobureau!

Straatverbod en geweld

Een straatverbod en geweld

Als u geweld tegen een ander gebruikt, loopt u het risico dat u een gevangenisstraf krijgt. Maar ook kan treiteren ervoor zorgen dat dit escaleert tot geweld. Ondanks dat u getreiterd wordt, is het nooit toegestaan om hierop te reageren door middel van geweld. Doet u dit wel? Dan loopt u het risico op een celstraf. Dit is dan ook gebeurd in Oosterhesselen. Hier werd een treiterende man neergestoken door zijn broer. Dit werd veroorzaakt omdat de 30-jarige treiterende man de familie al tijdenlang terroriseert. Inmiddels heeft de familie van de man een straatverbod geëist. Was dit eerder gebeurd, dan was ook de gevangenisstraf van de broer die de andere broer neerstak voorkomen.

Tijdig een straatverbod

Zoals u merkt is het verstandig om zaken niet te laten escaleren tot geweld. Tijdig een straatverbod aanvragen kan ertoe lijden dat ergere problemen in de toekomst voorkomen worden. Echter, voordat een straatverbod opgelegd wordt aan iemand, moet hiervoor een legitieme reden ten grondslag liggen. Er moet aangetoond worden dat u echt last heeft van dit ongewenste gedrag door toedoen van een ander. Maak ook aantoonbaar dat dit een negatief effect heeft op uw leven. En wij kunnen niet genoeg benadrukken om dit tijdig aan te geven. Voor u en de ander.

Een straatverbod en nu

Het straatverbod is gehonoreerd, dit betekent dat de veroordeelde zich niet meer in de omgeving van de eiser mag bevinden. Dit kan betekenen dat degene die het straatverbod krijgt, zich ook niet meer mag bevinden in de omgeving van de woning van de eiser. Hierbij kunt u ook denken aan de routes die u aflegt naar werk of de supermarkt. Voordat u overgaat tot een heftig middel zoals een straatverbod, laat u eerst adviseren door een gedegen advocatenkantoor. Zo kunnen zij samen met u kijken welke mogelijkheden u heeft. En ook wat de beste oplossing is in uw situatie.

Definitief een straatverbod aanvragen

Is uw situatie zo ernstig dat een straatverbod noodzakelijk is? Wacht dan niet langer om dit in werking te stellen. Dit om situaties zoals in Oosterhesselen te voorkomen. Zoals u merkt is een straatverbod een bescherming voor zowel u als de gedaagde. Op het moment dat er niets anders op zit, ga dan over tot een straatverbod. Laat u hierover ook goed adviseren en het is dan ook wijs om een ervaren advocatenkantoor hiervoor in te schakelen.

Meer ZZP’ers in de advocatuur

De afgelopen jaren zijn er meer zelfstandigen werkzaam in de advocatuur. Ons land telt zo’n 2.286 ZZP’ers die in de advocatuur werkzaam zijn. Daarmee vertegenwoordigen zij bijna de helft van alle Nederlandse advocaten. Dat blijkt uit cijfers die komen uit een onderzoek dat de Rabobank recentelijk heeft uitgevoerd.

Afname van de kwaliteit

Jan Loorbach, de voorzitter van de Orde van Advocaten, is echter bevreesd dat de kwaliteit van de advocatuur in ons land op de tocht komt te staan door deze ontwikkeling. De verwachting is namelijk dat het percentage zelfstandigen in de advocatuur de komende jaren nog verder zal toenemen. De vrees voor een vermindering van de kwaliteit komt voort uit het feit dat er volgens Loorbach minder sociale controles zijn voor zelfstandigen, terwijl die controles bij advocatenkantoren wel voldoende aanwezig zijn. ZZP’ers staan er dan meestal alleen voor en dienen zelf alles uit te zoeken, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden zou kunnen afnemen.

Meer sociale controles voor ZZP’ers

Volgens de Orde van Advocaten kunnen zij zelf maar weinig invloed op deze ontwikkeling uitoefenen. Een verbod voor ZZP’ers in de advocatuur zou namelijk niet reëel zijn. Loorbach is van mening dat wel de sociale controles kunnen worden aangescherpt. Die controles zullen vooral moeten komen van de lokale toezichthouders, aldus Loorbach.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

De Eerste Kamer heeft de wet normering buitengerechtelijke incassokosten op 13 maart 2012 behandeld en aangenomen. Hiermee gaat op 1 juli 2012 een wet in werking dat een vast percentage hanteert van de te rekenen incassokosten door bedrijven. De bedragen die zijn vastgelegd, worden procentueel lager naarmate het te vorderen bedrag hoger wordt.

Incassokosten wettelijk bepaald

Dat wet bepaalt dat als een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, er niet direct incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden moet er eerst een aanmaning verstuurd worden. Na deze aanmaning heeft de schuldenaar veertien dagen de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Mocht er na een periode van twee weken niet betaald zijn dan mogen er incassokosten in rekening gebracht worden. De hoogte die de incassokosten maximaal mogen bedragen is vastgelegd in een staffel. Naast een maximum geldt ook een minimaal incassobedrag van 40 euro.

Meer inzicht in de incassokosten

Volgens deze nieuwe wet is de opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de documentatie van de kosten die hij rekent als incassokosten. Daarbij mogen de kosten bij elkaar niet hoger zijn dan de bedragen die zijn vastgelegd in de staffel. Als er bijvoorbeeld een bedrag van 1.000 euro open staat, mag er volgens de wet niet meer dan 150 euro worden gerekend aan incassokosten.

Consument beter beschermd

Met deze nieuwe wet worden voornamelijk consumenten beschermd tegen hoge incassokosten. Iedereen weet vanaf 1 juli 2012 welke incassokosten er maximaal in rekening gebracht mogen worden bij de verschillende hoogtes van de hoofdsom. Voor meer informatie over de gevolgen van deze wet kunt u terecht bij ons advocatenkantoor.

Juridisch advies

Heeft u een juridisch probleem en wilt u graag advies ontvangen? Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met allerlei juridische kwesties en helpen u graag. Wij kunnen u adviseren over ondernemingsrecht, handelsrecht en nog veel meer. Wij werken voor ondernemers en particulieren met plezier aan de meest verstandige juridische oplossingen. Van een stevige procedure tot juridisch advies, wij bieden u altijd de juiste ondersteuning.

Juridisch advies kunt u verkrijgen door het invulformulier op deze website in te vullen en te versturen.

Rechtshulp op maat

Ons advocatenkantoor biedt specialistische juridische hulp op maat. Ons team van advocaten is gespecialiseerd in allerlei verschillende rechten en kunnen u persoonlijk van dienst zijn. Heeft u een arbeidsconflict, vragen over ondernemingsrecht of wilt u advies op het gebied van internationaal handelsrecht? Wij staan voor u klaar en bieden u graag een passende oplossing.

Neem contact met ons op en laat ons u vandaag nog van dienst zijn!

Advocaat nodig?

Wilt u snel juridisch advies inwinnen en bent u opzoek naar een advocaat die u kan helpen met (inter)nationaal handelsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht ,intellectueel eigendom of huurrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij leveren kwaliteit door een persoonlijke aanpak te hanteren en u snel en efficiënt te adviseren en ondersteunen.

Vul het invulformulier op deze website in en stuur het op. Onze advocaten zullen snel contact met u opnemen en u voorzien van professioneel en duidelijk juridisch advies.

© 2021 Ondernemingsrecht Advocaat

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑