De afgelopen jaren zijn er meer zelfstandigen werkzaam in de advocatuur. Ons land telt zo’n 2.286 ZZP’ers die in de advocatuur werkzaam zijn. Daarmee vertegenwoordigen zij bijna de helft van alle Nederlandse advocaten. Dat blijkt uit cijfers die komen uit een onderzoek dat de Rabobank recentelijk heeft uitgevoerd.

Afname van de kwaliteit

Jan Loorbach, de voorzitter van de Orde van Advocaten, is echter bevreesd dat de kwaliteit van de advocatuur in ons land op de tocht komt te staan door deze ontwikkeling. De verwachting is namelijk dat het percentage zelfstandigen in de advocatuur de komende jaren nog verder zal toenemen. De vrees voor een vermindering van de kwaliteit komt voort uit het feit dat er volgens Loorbach minder sociale controles zijn voor zelfstandigen, terwijl die controles bij advocatenkantoren wel voldoende aanwezig zijn. ZZP’ers staan er dan meestal alleen voor en dienen zelf alles uit te zoeken, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden zou kunnen afnemen.

Meer sociale controles voor ZZP’ers

Volgens de Orde van Advocaten kunnen zij zelf maar weinig invloed op deze ontwikkeling uitoefenen. Een verbod voor ZZP’ers in de advocatuur zou namelijk niet reëel zijn. Loorbach is van mening dat wel de sociale controles kunnen worden aangescherpt. Die controles zullen vooral moeten komen van de lokale toezichthouders, aldus Loorbach.