Hoe een contactverbod uw leven kan verbeteren

Als u last heeft van een vervelende ex of bijvoorbeeld een stalker, dan kan dat uw levensgenot enorm verknallen. U voelt zich onveilig, geïntimideerd en misschien zelfs bedreigd. Een contactverbod kan de oplossing bieden. Wij zochten voor u uit wanneer een verbod aangevraagd kan worden, wat de regels zijn en wat er gebeurt als iemand zijn of haar contactverbod breekt.

Het aanvragen van een verbod

Een contactverbod kan niet zomaar opgelegd worden. Er moet een legitieme oorzaak ten grondslag liggen aan het aanvragen. Wordt u bijvoorbeeld gestalkt en heeft u last van herhaaldelijk, ongewenst gedrag? Heeft dit een negatief effect op uw leven en uw welzijn? Voelt u zich bijvoorbeeld voortdurend angstig, geïrriteerd, gestresst en vol met wantrouwen? Dan heeft u voldoende redenen om een aanvraag voor een contactverbod in te dienen. Dit kan via een ervaren en bewezen advocatenkantoor. Zij helpen u snel en op de juiste wijze een aanvraag in te dienen. Eventueel kunnen zij contact opnemen met de rechter in uw voordeel.

De afspraken van een contactverbod naleven

Bij elk gesteld contactverbod wordt een duidelijke afspraak gemaakt. Zo kan het uw stalker verboden worden persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact met u op te nemen. Ook mag deze persoon zich, in het geval van een straatverbod, niet meer bevinden in de omgeving van de woning of het leefgebied van de eiser. Vaak wordt een bepaald gebied, bijvoorbeeld een straal van zoveel meter of kilometer, vastgesteld. Wordt de gedaagde alsnog gesignaleerd in dit gebied? Dan volgen er sancties, zoals een boete of lijfsdwang.

Als u een contactverbod wilt aanvragen

Er zijn twee manieren om een contactverbod aan te vragen. Via een kort geding of via het strafrecht. Ongeacht uw keuze: schakel een advocaat in voor de juiste begeleiding. In het geval van strafrecht kan de advocaat de officier van justitie benaderen. Hij zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat deze het straat- en/of contactverbod eist. Ook kan een advocaat een voegingsformulier voor schadevergoeding voor u opstellen en indienen. Wilt u een contactverbod aanvragen via een kort geding? Dan is het inschakelen van een advocaat zelfs verplicht. Ga op zoek naar een advocatenkantoor dat u hierbij kan helpen!

Benieuwd naar meer informatie over een contactverbod?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, de regels en de sancties van een contactverbod? Zoek dan contact op met een ervaren advocatenbureau. Zij kunnen u passend advies en actuele ondersteuning bieden als u een straat- of contactverbod wilt aanvragen.