Ondernemingsrecht Arbeidsrecht

Categorie: Juridisch advies

Tips als u een advocaat wilt inschakelen

Wilt u een advocaat inschakelen?

Als u het advies en de ondersteuning van een advocaat behoeft, is het verstandig niet met de eerste de beste in zee te gaan. Er blijkt namelijk nogal wat kaf tussen het koren te zitten in de rechtshulp. De één vraagt veel te hoge prijzen, de ander is verre van kwalitatief te noemen. Hoe groot of klein uw geschil of juridisch vraagstuk ook is, u wilt dat deze efficiënt, discreet en met een zo goed mogelijk resultaat behandeld wordt. Ga daarom grondig op onderzoek uit naar een advocatenkantoor dat goed bij uw wensen, doel en budget past. In dit blog leest u enkele tips over hoe u zo’n geschikte advocaat kunt inschakelen.

Controleer eerst de rechtsgebieden

Elk advocatenkantoor richt zich op speciale rechtsgebieden. Als u een advocaat in wenst te schakelen over een zeker geschil, is het dus verstandig eerst te controleren of deze specialist wel zaken aanneemt op dat gebied. Weet u nog niet precies onder welk rechtsgebied uw vraagstuk of probleem valt? Hierbij enkele voorbeelden:

  • Ondernemingsrecht
  • Huurrecht
  • Arbeidsrecht
  • Incassorecht
  • Faillissementsrecht
  • Strafrecht
  • Procesrecht
  • Merkenrecht

Heeft u een advocatenkantoor gevonden dat uw zaak kan oppakken? Lees verder om te ontdekken wat u vervolgens moet doen.

Vraag een offerte aan

Betrouwbare en professionele advocatenkantoren zijn op een eenvoudige manier te onderscheiden van de schimmige spelers op de markt. Vraag een offerte aan alvorens u met iemand in zee gaat. Deze offerte zou u geheel vrijblijvend en gratis moeten ontvangen. Is dit niet het geval en zit u meteen ergens aan vast? Dan kan dat een indicatie zijn van een onbetrouwbaar, inferieur advocatenkantoor. Wat juist weer een positief teken is, is als het advocatenkantoor u ook een gratis kennismakingsgesprek aanbiedt. Zo ontdekt u meteen en geheel vrijblijvend of u een prettig gevoel ervaart bij de advocaat. Ook krijgt u al een inkijkje in hun aanpak en de strategie die ze voor uw zaak willen voeren. Krijgt u hier een prettig gevoel bij? Dan heeft u wellicht de geschikte advocaat gevonden!

Succes met het inschakelen van een advocatenkantoor!

Kortom, als u op zoek bent naar een prettig advocatenkantoor, raden wij u aan eerst zorgvuldig uit te zoeken of zij genoeg expertise hebben in het betreffende rechtsgebied en of zij u gratis te woord willen staan. Al dan niet via een vrijblijvende offerte. Als u deze tips opvolgt, zult u straks precies dat advocatenkantoor kunnen inschakelen dat volledig aan uw wensen voldoet.

Straatverbod en geweld

Een straatverbod en geweld

Als u geweld tegen een ander gebruikt, loopt u het risico dat u een gevangenisstraf krijgt. Maar ook kan treiteren ervoor zorgen dat dit escaleert tot geweld. Ondanks dat u getreiterd wordt, is het nooit toegestaan om hierop te reageren door middel van geweld. Doet u dit wel? Dan loopt u het risico op een celstraf. Dit is dan ook gebeurd in Oosterhesselen. Hier werd een treiterende man neergestoken door zijn broer. Dit werd veroorzaakt omdat de 30-jarige treiterende man de familie al tijdenlang terroriseert. Inmiddels heeft de familie van de man een straatverbod geëist. Was dit eerder gebeurd, dan was ook de gevangenisstraf van de broer die de andere broer neerstak voorkomen.

Tijdig een straatverbod

Zoals u merkt is het verstandig om zaken niet te laten escaleren tot geweld. Tijdig een straatverbod aanvragen kan ertoe lijden dat ergere problemen in de toekomst voorkomen worden. Echter, voordat een straatverbod opgelegd wordt aan iemand, moet hiervoor een legitieme reden ten grondslag liggen. Er moet aangetoond worden dat u echt last heeft van dit ongewenste gedrag door toedoen van een ander. Maak ook aantoonbaar dat dit een negatief effect heeft op uw leven. En wij kunnen niet genoeg benadrukken om dit tijdig aan te geven. Voor u en de ander.

Een straatverbod en nu

Het straatverbod is gehonoreerd, dit betekent dat de veroordeelde zich niet meer in de omgeving van de eiser mag bevinden. Dit kan betekenen dat degene die het straatverbod krijgt, zich ook niet meer mag bevinden in de omgeving van de woning van de eiser. Hierbij kunt u ook denken aan de routes die u aflegt naar werk of de supermarkt. Voordat u overgaat tot een heftig middel zoals een straatverbod, laat u eerst adviseren door een gedegen advocatenkantoor. Zo kunnen zij samen met u kijken welke mogelijkheden u heeft. En ook wat de beste oplossing is in uw situatie.

Definitief een straatverbod aanvragen

Is uw situatie zo ernstig dat een straatverbod noodzakelijk is? Wacht dan niet langer om dit in werking te stellen. Dit om situaties zoals in Oosterhesselen te voorkomen. Zoals u merkt is een straatverbod een bescherming voor zowel u als de gedaagde. Op het moment dat er niets anders op zit, ga dan over tot een straatverbod. Laat u hierover ook goed adviseren en het is dan ook wijs om een ervaren advocatenkantoor hiervoor in te schakelen.

Wat te doen als u last heeft van een stalker?

Hoe een contactverbod uw leven kan verbeteren

Als u last heeft van een vervelende ex of bijvoorbeeld een stalker, dan kan dat uw levensgenot enorm verknallen. U voelt zich onveilig, geïntimideerd en misschien zelfs bedreigd. Een contactverbod kan de oplossing bieden. Wij zochten voor u uit wanneer een verbod aangevraagd kan worden, wat de regels zijn en wat er gebeurt als iemand zijn of haar contactverbod breekt.

Het aanvragen van een verbod

Een contactverbod kan niet zomaar opgelegd worden. Er moet een legitieme oorzaak ten grondslag liggen aan het aanvragen. Wordt u bijvoorbeeld gestalkt en heeft u last van herhaaldelijk, ongewenst gedrag? Heeft dit een negatief effect op uw leven en uw welzijn? Voelt u zich bijvoorbeeld voortdurend angstig, geïrriteerd, gestresst en vol met wantrouwen? Dan heeft u voldoende redenen om een aanvraag voor een contactverbod in te dienen. Dit kan via een ervaren en bewezen advocatenkantoor. Zij helpen u snel en op de juiste wijze een aanvraag in te dienen. Eventueel kunnen zij contact opnemen met de rechter in uw voordeel.

De afspraken van een contactverbod naleven

Bij elk gesteld contactverbod wordt een duidelijke afspraak gemaakt. Zo kan het uw stalker verboden worden persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact met u op te nemen. Ook mag deze persoon zich, in het geval van een straatverbod, niet meer bevinden in de omgeving van de woning of het leefgebied van de eiser. Vaak wordt een bepaald gebied, bijvoorbeeld een straal van zoveel meter of kilometer, vastgesteld. Wordt de gedaagde alsnog gesignaleerd in dit gebied? Dan volgen er sancties, zoals een boete of lijfsdwang.

Als u een contactverbod wilt aanvragen

Er zijn twee manieren om een contactverbod aan te vragen. Via een kort geding of via het strafrecht. Ongeacht uw keuze: schakel een advocaat in voor de juiste begeleiding. In het geval van strafrecht kan de advocaat de officier van justitie benaderen. Hij zal alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat deze het straat- en/of contactverbod eist. Ook kan een advocaat een voegingsformulier voor schadevergoeding voor u opstellen en indienen. Wilt u een contactverbod aanvragen via een kort geding? Dan is het inschakelen van een advocaat zelfs verplicht. Ga op zoek naar een advocatenkantoor dat u hierbij kan helpen!

Benieuwd naar meer informatie over een contactverbod?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, de regels en de sancties van een contactverbod? Zoek dan contact op met een ervaren advocatenbureau. Zij kunnen u passend advies en actuele ondersteuning bieden als u een straat- of contactverbod wilt aanvragen.

Meer ZZP’ers in de advocatuur

De afgelopen jaren zijn er meer zelfstandigen werkzaam in de advocatuur. Ons land telt zo’n 2.286 ZZP’ers die in de advocatuur werkzaam zijn. Daarmee vertegenwoordigen zij bijna de helft van alle Nederlandse advocaten. Dat blijkt uit cijfers die komen uit een onderzoek dat de Rabobank recentelijk heeft uitgevoerd.

Afname van de kwaliteit

Jan Loorbach, de voorzitter van de Orde van Advocaten, is echter bevreesd dat de kwaliteit van de advocatuur in ons land op de tocht komt te staan door deze ontwikkeling. De verwachting is namelijk dat het percentage zelfstandigen in de advocatuur de komende jaren nog verder zal toenemen. De vrees voor een vermindering van de kwaliteit komt voort uit het feit dat er volgens Loorbach minder sociale controles zijn voor zelfstandigen, terwijl die controles bij advocatenkantoren wel voldoende aanwezig zijn. ZZP’ers staan er dan meestal alleen voor en dienen zelf alles uit te zoeken, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden zou kunnen afnemen.

Meer sociale controles voor ZZP’ers

Volgens de Orde van Advocaten kunnen zij zelf maar weinig invloed op deze ontwikkeling uitoefenen. Een verbod voor ZZP’ers in de advocatuur zou namelijk niet reëel zijn. Loorbach is van mening dat wel de sociale controles kunnen worden aangescherpt. Die controles zullen vooral moeten komen van de lokale toezichthouders, aldus Loorbach.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

De Eerste Kamer heeft de wet normering buitengerechtelijke incassokosten op 13 maart 2012 behandeld en aangenomen. Hiermee gaat op 1 juli 2012 een wet in werking dat een vast percentage hanteert van de te rekenen incassokosten door bedrijven. De bedragen die zijn vastgelegd, worden procentueel lager naarmate het te vorderen bedrag hoger wordt.

Incassokosten wettelijk bepaald

Dat wet bepaalt dat als een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, er niet direct incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden moet er eerst een aanmaning verstuurd worden. Na deze aanmaning heeft de schuldenaar veertien dagen de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Mocht er na een periode van twee weken niet betaald zijn dan mogen er incassokosten in rekening gebracht worden. De hoogte die de incassokosten maximaal mogen bedragen is vastgelegd in een staffel. Naast een maximum geldt ook een minimaal incassobedrag van 40 euro.

Meer inzicht in de incassokosten

Volgens deze nieuwe wet is de opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de documentatie van de kosten die hij rekent als incassokosten. Daarbij mogen de kosten bij elkaar niet hoger zijn dan de bedragen die zijn vastgelegd in de staffel. Als er bijvoorbeeld een bedrag van 1.000 euro open staat, mag er volgens de wet niet meer dan 150 euro worden gerekend aan incassokosten.

Consument beter beschermd

Met deze nieuwe wet worden voornamelijk consumenten beschermd tegen hoge incassokosten. Iedereen weet vanaf 1 juli 2012 welke incassokosten er maximaal in rekening gebracht mogen worden bij de verschillende hoogtes van de hoofdsom. Voor meer informatie over de gevolgen van deze wet kunt u terecht bij ons advocatenkantoor.

Flex-BV in aantocht!

Het huidige BV-recht komt binnenkort te vervallen en dat betekent dat alle bestaande BV’s onder het nieuwe regime vallen. De wet gaat naar verwachting halverwege 2012 in werking en brengt een aantal grote veranderingen voor bestaande BV’s en nieuw op te richten BV’s. BV-recht wordt met deze nieuwe wet eenvoudiger en flexibeler. Er verdwijnen veel dwingende regels, zodat een ondernemer meer vrijheid heeft en flexibeler kan handelen.

Inbreng startkapitaal voor BV wordt geschrapt

De meest opmerkelijk wijziging is dat de huidige regel van het inbrengen van een startkapitaal van 18.000 euro bij de oprichting van een BV wordt geschrapt. Het is daarom binnenkort mogelijk om een BV op te richten zonder een verplicht startkapitaal en de bijbehorende verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring bij de inbreng van geld en vermogen.

Meer vrijheid

Ondernemers hebben daarnaast ook meer vrijheid voor de inrichting van de BV. De nieuwe wet maakt het voor de BV namelijk mogelijk om variabele stemrechtloze of winstrechteloze aandelen uit te geven. Aandeelhouders krijgen meer vrijheid doordat zij zich niet langer aan de blokkeringsregeling hoeven te houden. De aandeelhouder hoeft geen toestemming te vragen voor de verkoop van zijn aandelen en deze niet eerst aan een andere aandeelhouder aan te bieden.

Meer flexibiliteit

Naast de genoemde wijzigingen zijn er nog een aantal regels die verdwijnen of zijn aangepast met het oog op meer flexibiliteit. Iedere BV kan binnenkort zijn staturen op maat laten maken. Het aanpassen van de statuten van een BV is uiteraard niet verplicht, maar kan in sommige gevallen wel onvermijdelijk zijn om te kunnen profiteren van de flexibiliteit en vrijheid die de komst van de Flex-BV met zich meebrengt.

Veranderingen voor een bestaande BV

Indien u overweegt om bepaalde wijzigingen toe te passen is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat er in veel gevallen ook andere zaken in de statuten aangepast moeten worden, omdat veel zaken in relatie staan met elkaar. Dat is de reden dat geadviseerd wordt om de mogelijkheden van grote aanpassingen met een deskundige door te nemen.

Advies van een deskundig advocatenkantoor

Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en is optimaal op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kan u adviseren over de voordelen die u met uw BV kunt behalen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Juridisch advies

Heeft u een juridisch probleem en wilt u graag advies ontvangen? Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met allerlei juridische kwesties en helpen u graag. Wij kunnen u adviseren over ondernemingsrecht, handelsrecht en nog veel meer. Wij werken voor ondernemers en particulieren met plezier aan de meest verstandige juridische oplossingen. Van een stevige procedure tot juridisch advies, wij bieden u altijd de juiste ondersteuning.

Juridisch advies kunt u verkrijgen door het invulformulier op deze website in te vullen en te versturen.

Rechtshulp op maat

Ons advocatenkantoor biedt specialistische juridische hulp op maat. Ons team van advocaten is gespecialiseerd in allerlei verschillende rechten en kunnen u persoonlijk van dienst zijn. Heeft u een arbeidsconflict, vragen over ondernemingsrecht of wilt u advies op het gebied van internationaal handelsrecht? Wij staan voor u klaar en bieden u graag een passende oplossing.

Neem contact met ons op en laat ons u vandaag nog van dienst zijn!

Advocaat nodig?

Wilt u snel juridisch advies inwinnen en bent u opzoek naar een advocaat die u kan helpen met (inter)nationaal handelsrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht ,intellectueel eigendom of huurrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij leveren kwaliteit door een persoonlijke aanpak te hanteren en u snel en efficiënt te adviseren en ondersteunen.

Vul het invulformulier op deze website in en stuur het op. Onze advocaten zullen snel contact met u opnemen en u voorzien van professioneel en duidelijk juridisch advies.

© 2022 Ondernemingsrecht Advocaat

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑