Ondernemingsrecht Advocaat

Ondernemingsrecht Arbeidsrecht

Auteur: jordy

Meer ZZP’ers in de advocatuur

De afgelopen jaren zijn er meer zelfstandigen werkzaam in de advocatuur. Ons land telt zo’n 2.286 ZZP’ers die in de advocatuur werkzaam zijn. Daarmee vertegenwoordigen zij bijna de helft van alle Nederlandse advocaten. Dat blijkt uit cijfers die komen uit een onderzoek dat de Rabobank recentelijk heeft uitgevoerd.

Afname van de kwaliteit

Jan Loorbach, de voorzitter van de Orde van Advocaten, is echter bevreesd dat de kwaliteit van de advocatuur in ons land op de tocht komt te staan door deze ontwikkeling. De verwachting is namelijk dat het percentage zelfstandigen in de advocatuur de komende jaren nog verder zal toenemen. De vrees voor een vermindering van de kwaliteit komt voort uit het feit dat er volgens Loorbach minder sociale controles zijn voor zelfstandigen, terwijl die controles bij advocatenkantoren wel voldoende aanwezig zijn. ZZP’ers staan er dan meestal alleen voor en dienen zelf alles uit te zoeken, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden zou kunnen afnemen.

Meer sociale controles voor ZZP’ers

Volgens de Orde van Advocaten kunnen zij zelf maar weinig invloed op deze ontwikkeling uitoefenen. Een verbod voor ZZP’ers in de advocatuur zou namelijk niet reëel zijn. Loorbach is van mening dat wel de sociale controles kunnen worden aangescherpt. Die controles zullen vooral moeten komen van de lokale toezichthouders, aldus Loorbach.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

De Eerste Kamer heeft de wet normering buitengerechtelijke incassokosten op 13 maart 2012 behandeld en aangenomen. Hiermee gaat op 1 juli 2012 een wet in werking dat een vast percentage hanteert van de te rekenen incassokosten door bedrijven. De bedragen die zijn vastgelegd, worden procentueel lager naarmate het te vorderen bedrag hoger wordt.

Incassokosten wettelijk bepaald

Dat wet bepaalt dat als een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, er niet direct incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Voordat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden moet er eerst een aanmaning verstuurd worden. Na deze aanmaning heeft de schuldenaar veertien dagen de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. Mocht er na een periode van twee weken niet betaald zijn dan mogen er incassokosten in rekening gebracht worden. De hoogte die de incassokosten maximaal mogen bedragen is vastgelegd in een staffel. Naast een maximum geldt ook een minimaal incassobedrag van 40 euro.

Meer inzicht in de incassokosten

Volgens deze nieuwe wet is de opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de documentatie van de kosten die hij rekent als incassokosten. Daarbij mogen de kosten bij elkaar niet hoger zijn dan de bedragen die zijn vastgelegd in de staffel. Als er bijvoorbeeld een bedrag van 1.000 euro open staat, mag er volgens de wet niet meer dan 150 euro worden gerekend aan incassokosten.

Consument beter beschermd

Met deze nieuwe wet worden voornamelijk consumenten beschermd tegen hoge incassokosten. Iedereen weet vanaf 1 juli 2012 welke incassokosten er maximaal in rekening gebracht mogen worden bij de verschillende hoogtes van de hoofdsom. Voor meer informatie over de gevolgen van deze wet kunt u terecht bij ons advocatenkantoor.

Juridisch advies

Heeft u een juridisch probleem en wilt u graag advies ontvangen? Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met allerlei juridische kwesties en helpen u graag. Wij kunnen u adviseren over ondernemingsrecht, handelsrecht en nog veel meer. Wij werken voor ondernemers en particulieren met plezier aan de meest verstandige juridische oplossingen. Van een stevige procedure tot juridisch advies, wij bieden u altijd de juiste ondersteuning.

Juridisch advies kunt u verkrijgen door het invulformulier op deze website in te vullen en te versturen.

Rechtshulp op maat

Ons advocatenkantoor biedt specialistische juridische hulp op maat. Ons team van advocaten is gespecialiseerd in allerlei verschillende rechten en kunnen u persoonlijk van dienst zijn. Heeft u een arbeidsconflict, vragen over ondernemingsrecht of wilt u advies op het gebied van internationaal handelsrecht? Wij staan voor u klaar en bieden u graag een passende oplossing.

Neem contact met ons op en laat ons u vandaag nog van dienst zijn!

© 2022 Ondernemingsrecht Advocaat

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑